Dětský domov najdete v okrese Šumperk, na rozhraní Čech, Moravy a Polska v klidném prostředí Orlických hor, v městečku, které má cca 2 500 obyvatel.
          Po dobu přechodu na dětský domov rodinného typu zůstává dětský domov stále internátním zařízením pro výkon ústavní výchovy mládeže s prvky rodinné výchovy. Má kapacitu 24 dětí ve věku od 3 do 18, výjimečně 26 let. Děti se dělí do tří rodinných skupin v počtu nejvýše 8 dětí v jedné rodince, zpravidla různého věku a pohlaví. Do skupin se zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. O každou rodinku pečují tři pedagogičtí pracovníci a asistentka vychovatele.
        Každý z pedagogických zaměstnanců  nabízí dětem dle jejich zájmu volnočasovou aktivitu, která je organizovaná dle možností zařízení. Vytváří se tím široká nabídka zájmových útvarů. K tomuto řešení zájmové orientace dětí přistupujeme hlavně z toho důvodu, že ne všechny děti mohou dojíždět do zájmových útvarů organizovaných okolními městy a v samotných Štítech je výběr velice omezen. Dalším důležitým důvodem je integrace dětí z DD mezi ostatní vrstevníky. Každý měsíc pořádáme minimálně jednu sportovní nebo společenskou akci pro veřejnost, pyšnit se můžeme orientačním během, dopravní soutěží, diskomaratonem, drakiádou. Děti zajišťují kulturní vystoupení při akcích domova důchodců, základní školy či města.
            Děti mohou navštěvovat ZŠ přímo ve městě, popř. dojíždět do Zábřehu, střední školy jsou v nedalekém okolí   ( Šumperk, Zábřeh) nebo jsou studenti ubytování na DM.

DD Zábřeh - pracoviště Štíty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one